logo_geo
eng_logo
ბაკურ სვანიძე: დაწერა არ მინდა, მაგრამ აი, ამ ერთს დავწერ რა!
- +

5 ნოემბერი. 2018. 22:00

 

 

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში შემდეგი სახის პოსტს აქვეყნებს:

 

„ღმერთმა იცის მ ე ო რ ე ტ უ რ ა მ დ ე არაფერი "ი ს ე თ ი ს"

დაწერა არ მინდა, მაგრამ აი, ამ ერთს დავწერ რა!

კახა კ ა ლ ა ძ ე:-

"ჩვენი, ქართული ო ც ნ ე ბ ი ს მთავარი შ ე ც დ ო მ ა იყო

კ ო ჰ ა ბ ი ტ ა ც ი ა. ეს ყველა ნ ო რ მ ა ლ უ რ ქვეყანაში

დ ე მ ო კ რ ა ტ ი ი ს შემადგენელი პროცესია, მაგრამ ჩვენს

ქვეყანაში ს ა წ ი ნ ა ა ღ მ დ ე გ ო შედეგი მოგვცა"

#ბოდიში ბატონო კახა! მაგრამ უნდა გითხრათ:-

პირველი - კოჰაბიტაცია "დემოკრატიის შემადგენელი

პროცესი" არის მაშინ, როდესაც ერთი ჩვეულებრივი

პოლიტიკური პარტია ამარცხებს მეორე ჩვეულებრივ

პოლიტიკურ პარტიას! ხოლო კოჰაბიტაცია ს ი ს ხ ლ ი ა ნ,

მკვლელ მ ა ნ ი ა კ ე ბ თ ა ნ არასოდეს და არც ერთ

"ნორმალურ ქვეყანაში" არ ყოფილა "დემოკრატიული

პროცესის შემადგენელი ნაწილი"! მაგალითად -

არავის მოსვლია აზრად კოჰაბიტაცია ჰ ი ტ ლ ე რ თ ა ნ,

კოჰაბიტაცია მ უ ს ო ლ ი ნ ი ს თ ა ნ, კოჰაბიტაცია

ჩ ა უ შ ე ს კ უ ს თ ა ნ, კოჰაბიტაცია ბ ე რ ი ა ს თ ა ნ და ა.შ.

მიხვდით ბატონო კახა, რომ ამ საუბრით კიდევ უფრო

უ ა რ ე ს შეცდომას უშვებთ? თქვენ ხალხმა იმიტომ ვერ

გაგიგოთ, რომ ხან "ს ი ს ხ ლ ი ა ნ რეჟიმს" ეძახოდით

მათ და ხან კი "კოჰაბიტაციას" ეწეოდით! როცა როგორ

გ ა წ ყ ო ბ დ ა თ ისე! ამიტომ, ახლაც საუბარი იმაზე, რომ

ეს თურმე "დემოკრატიული პროცესი" ყოფილა და უბრალოდ

"ჩვენს ქვეყანაში ვერ გაამართლა" - კიდევ უარესი შეცდომაა!

"ქვეყანა" აქ არაფერ შუაშია! კოჰაბიტაცია მ ა ნ ი ა კ ე ბ თ ა ნ

არასოდეს არც ერთ სხვა ქვეყანაში არ მომხდარა!

და თქვენ ამ დ ა ნ ა შ ა უ ლ ე ბ რ ი ვ ი ქმედებისთვის, ანუ

მკვლელებთან კოჰაბიტაციის მცდელობისთვის ხალხს

ბ ო დ ი შ ი უნდა მოუხადოთ! ეს არც კი უნდა გეცადათ!

მეორე - თქვენ ამბობთ, რომ კოჰაბიტაცია დიდი შეცდომა იყო!

მერე? აცხადებთ და მორჩა? კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი ნაბიჯები

სად არის? მაგალითად, მე არაფერი პ ი რ ა დ უ ლ ი მასთან

მართლა არ მაკავშირებს და შეიძლება დ ა დ ე ბ ი თ ა დ ა ც

კი ვარ განწყობილი, მაგრამ "რ უ ს თ ა ვ ი 2"-ის ყოფილი

ერთ-ერთი დ ი რ ე ქ ტ ო რ ი, საინფორმაციოს შ ე ფ ი,

"კ უ რ ი ე რ ი ს" ხელმძღვანელი ნინო შ უ ბ ლ ა ძ ე

"ქართული ო ც ნ ე ბ ი ს" მთავარ ოფისში გიზით!

"ს ი ც რ უ ი ს მანქანის" ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ი მთელი იმ

9 წლის განმავლობაში! ის თქვენი "პ ი ა რ შ ი კ ე ბ ი ს"

კოორდინატორია! როგორ გავიგოთ ეს?

კიდევ ვიმეორებ - მე მასთან პირადი არაფერი მაქვს!

მაგრამ სადაც "კურიერის" შეფი "გ ა პ რ ა ვ ე ბ უ ლ ი"

გყავთ, იქ სხვებზე ვისზე რაღა უნდა ვთქვათ????

არ გამოხტეთ ახლა ვიღაცეები და "ნინო შუბლაძეს კიდე

რა უჭირსო" - არ დაიწყოთ!!!! სადაც "პრავდება" ე რ თ ი

იქ "პრავდება" ყ ვ ე ლ ა !!!! და სწორედ იქ ი ღ უ პ ე ბ ა

საქმე, სადაც ყველას თ ი თ ო თქვენი "გასაპრავებელი"

გყავთ ხოლმე! "დანარჩენები ცუდები არიან, მხოლოდ

ეს ერთია კარგი" - ასეთი მიდგომა დამღუპველია!

გ მ ა დ ლ ო ბ თ ყურადღებისთვის!“ - წერს ბაკურ სვანიძე.

 

 

right_banner right_banner
არქივი
right_banner
×